handel-eiendom-investering


Vi er et tradisjonsrikt familieselskap i Bergen, med røtter tilbake til begynnelsen av 1700 tallet. Gruppen består idag av flere ulike selskaper og virksomhetsområder alle samlet under vårt holdingselskap, Blaauw Holding AS. Vi driver med næringseiendom, investeringer i ulike verdipapirer, og engroshandel med verktøy og jernvarer.

"Blaauw" er også vårt varemerke som brukes til å markedsføre våre produkter innen malerverktøy, kjemi, rengjørings og forbruksmateriell til industri og faghandel. For å lese mer om merkevaren "Blaauw", gå til www.veb.no

For å vite mer om våre respektive virksomheter, klikk på menyen.